Om Olden

Olden er et naturlig mineralvann som har sin opprinnelse fra Blåfjellskilden ved Jostedalsbreen Nasjonalpark.

Etter hvert som isen på undersiden av breen smelter, renner vannet gjennom fjellgrunnen av gneis hvor det blir tilført mineraler, og med godt trykk gjennom rør renner det direkte inn i tapperiet vårt i Oldedalen. Strenge kvalitetskrav sikrer at vannet er uberørt og ubehandlet inntil det tappes på flasker.

Fagspesialister på isbreer antar at det i Blåfjellskilden under isbreen er mørkt, kaldt og oksygenfritt. Olden har derfor i sin opprinnelige form uendelig holdbarhet. Men straks vannet tappes på flasker utsettes det for lys, varmegrader og oksygen som trenger gjennom flaskene over tid. For å ivareta kvaliteten har vi derfor satt en holdbarhetsdato på maks ett år på flaskene.

Olden er fullkomment rent, krystallklart og friskt, uberørt av moderne forurensing og blant verdens ypperste naturlige mineralvann på flaske.

Oppdagelsen
Det var egentlig kildevann til smoltanlegg far og sønn Kvame lette etter da de på slutten av 1980-årene fant kilden med det rene klare vannet. Men fokuset endret seg, og de begynte å tenke på drikkevann. Etter mange prøver fikk de konstatert at kilden 160 meter oppe i fjellsiden, hadde både kvaliteten og kapasiteten som trengtes.

Vannet ble sendt til datering, og ved hjelp av C14-metoden ble det konstatert at vannet var skapt for flere tusen år siden.

I november 1992 etablerte de selskapet Olden Brevatn AS sammen med Knut Ødven fra Florø og fikk Hansa Bryggeri i Bergen med som aksjeier. Første flaske ble tappet desember 1994 og de første variantene var Olden Stillvann, Olden med kullsyre og Olden med sitron/lime.

Naturlig mineralvann
Ikke alle flaskevannprodukter er naturlige mineralvann. Olden ble godkjent som naturlig mineralvann av Statens Næringsmiddeltilsyn i 1994. Olden tappes i sin naturlige tilstand direkte på flaske hos Olden Brevatn AS i Oldedalen ved Jostedalsbreen Nasjonalpark.

Hvert produkt av typen naturlig mineralvann har et unikt mineralinnhold som avhenger av de geologiske karakteristika i området rundt kilden.

Olden vann er tappet i Olden og har en relativt lav transportbelastning sammenlignet med flaskevann i Europa som fraktes over store avstander for å nå sine forbrukere.

Les mer på: www.olden.no