Kontaktinfo

Vårt salgssenter tar gjerne imot din henvendelse. Ønsker du å søke om sponsorbidrag kan du gjøre det direkte på våre nettsider.

Kontakt vårt salgssenter:
Tlf: 815 59 500
Fax: 69 12 63 00
E-post: til salgssenteret


Her finner du oss:

Hovedkontoret i Bergen
Hansa Bryggeri

Kokstaddalen 3
Pb. 24, Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 815 59 500

      Sarpsborg
      Borg Bryggerier
      Per Gyntveien 2-4
      Pb. 7
      1709 Sarpsborg
      Tlf: 815 59 500

Kristiansand
Christianssands Bryggeri

Setesdalsv. 17
4616 Kristiansand
Tlf: 815 59 500


      Olden (Norsk Brevatn AS)

      6791 Oldedalen
      Tlf: 57 87 40 00

 

Vi har også kontorer i Oslo:
Trondheimsveien 184
0570 Oslo