Media

Henvendelser fra presse og media rettes til Stina Kildedal-Johannessen. Forbrukerhenvendelser eller lignende rettes til vårt salgssenter eller forbrukerkontakt.

Pressekontakt:

Stina Kildedal-Johannessen

Leder kommunikasjon og bærekraft
Telefon: (+47) 934 12 301
E-post: Stina.Kildedal-Johannessen@hansaborg.no