Historie

Til tross for at vi kan skilte med over 400 års bryggerierfaring tilsammen har selskapet Hansa Borg Bryggerier en relativt kort historie.

Selskapet Hansa Borg ble til da Hansa fusjonerte med det tradisjonsrike og familieeide Borg Bryggeri i Sarpsborg i 1997. Østfoldsbryggeriet har vært eid av familien Egenæss siden 1905. Med solide merkevarer og kvalitetsbrygg på tankene ble de to bryggeriene en styrket norsk bryggeriaktør, noe som forsterket seg i 1999 da Christianssands Bryggeri ble en del av den norske bryggerifamilien Hansa Borg.

I 2006 kjøpte Hansa Borg 100 % av aksjene i selskapet Olden Brevatn AS, et selskap som Hansa Bryggeri hadde vært hovedaksjonær i siden 1992. Med eierskapet i Olden Brevatn ble bryggerikonsernet en drikkevareaktør med et bredt spekter av egne merkevarer.

Hansa Borg Bryggerier ble hovedaksjonær i det Grimstadbaserte bryggeriet Nøgne Ø i november 2013, og vinteren 2016 ble Austmann Bryggeri i Trondheim en del av vår bryggerifamilie.

I dag er Hansa Borg Bryggerier det største norskeide bryggerikonsernet og står for omkring 20 % av markedsandelene på øl.

Les mer om historien til:
Olden, Hansa Bryggeri, Borg Bryggeri, Christianssands Bryggeri og Nøgne Ø.


Kort historisk overs
ikt - Hansa Borg Bryggerier AS

  • 1997: Hansa og Borg fusjonerer
  • 1999: Kjøp av Christianssands Bryggeri (CB)
  • 2002: Nytt bryggeri på Kokstad tas i bruk - bryggingen på Kalfaret opphører
  • 2006: Hansa Borg Bryggerier kjøper 100 % av aksjene i Olden Brevatn AS
  • 2013: Hansa Borg Bryggerier kjøper 54,44 % av aksjene i Nøgne Ø
  • 2016: Austmann Bryggeri selger 50 % av sine aksjer til Hansa Borg Bryggerier
  • 2017: Øker eierandelen i Nøgne Ø til 64 %
  • 2020: Hansa Borg Bryggerier selger sine aksjer tilbake til Austmann Bryggeri