Olden-2--324x405-px.jpg

Hvor tappes vannet?

Vann fra Hansa Borg Bryggerier har høy kvalitet, lavt saltinnhold og blir transportert over korte avstander.

Flaskevannet vårt er tappet i Olden og har en relativt lav transportbelastning sammenlignet med flaskevann i Europa som fraktes over store avstander for å nå sine forbrukere.