Historie

Borg Bryggerier har en historie som strekker seg helt tilbake til 1855 da Lande Gaard og Bryggeri ble etablert av kjøpmann Hans Hafslund.

Bedriften ble ledet av familien Egenæss fra 1905 til 1990. Hans Egenæss satt i førersetet frem til 1945. Da tok sønnen Per Egenæss over og drev bryggeriet frem til 1990, da svigersønnen Bjørn Strømsæther overtok som daglig leder. I 1997 fusjonerte Borg med Hansa Bryggeri. Egenæssfamilien eide, gjennom selskapet Borg Holding AS, 75 % av aksjene i Hansa Borg Bryggerier AS frem til mai 2022.

Utvidelser og utvikling
Det familiedevne bryggeriet kjøpte opp Halden Bryggeri på 1960-tallet og i 1980 ble lisensrettighetene for Coca-Cola overtatt fra Brynildsen Fabrikker. Samarbeid på fylkesplan var Egenæss' kongstanke da monopolsituasjonen opphørte i 1987 – samarbeid ble da viktigere enn noen gang. Og i 1989 fusjonerte Borg og Fredrikstad Bryggeri. Siden ble det samarbeid også utover fylkesgrensen.

Selv om utviklingen i alle disse årene har vært enorm, har kravet til kvalitet alltid stått i fokus. Det har derfor kontinuerlig vært investert i tidsriktige lokaler og utstyr. Med et stadig økende salg av produkter på boks var det viktig å få på plass en bokskolonne i det tradisjonsrike bryggeriet sommeren 2008. Med denne kan produksjonen foregå paralellt på to linjer noe som også gir avlastning ved selskapets øvrige produksjonssteder i perioder med stort tappebehov. 

Kompetansen ved bryggeriet er ivaretatt av godt utdannende og lojale medarbeidere på en trivelig arbeidsplass med svært lite utskifting blant de ansatte. Dagens bedrift framstår som en moderne, effektiv og veldrevet virksomhet, med et tradisjonsrikt og sjarmerende ytre.  

Regional lojalitet
Borg har en dominerende posisjon i sitt hjemmemarked. Borg tilbyr sine kunder et omfattende og konkurransedyktig ølsortiment som dekker alle smaker og behov. Ølet fra Borg brygges den dag i dag etter Renhetsloven av 1516 - som sier at øl skal fremstilles av råstoffene malt, humle, gjær og vann.