Royal Unibrew får kjøpe Hansa Borg

13. mai 2022 - Konkurransetilsynet har godkjent Royal Unibrews oppkjøp av Hansa Borg Bryggerier.

 

Royal Unibrew A/S inngikk i januar en avtale med Borg Invest AS om kjøp av ytterligere 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier AS. Oppkjøpet er nå godkjent av Konkurransetilsynet.

Med dette blir Royal Unibrew eneeier av drikkevarekonsernet Hansa Borg Bryggerier, som er Norges nest største bryggeri- og drikkevarekonsern med om lag 300 ansatte.

Oppkjøpsavtalen ble sluttført 25. mai 2022.

Link til Royal Unibrew sin kunngjøring