Investerer stort i bærekraftig drikkevareproduksjon

Bergen, 1. mars 2022 | Hansa Borg Bryggerier har satt seg som mål å være blant de ledende i Norge innen bærekraftig drikkevareproduksjon.

Det siste halvåret har selskapet gjennomført en bred kartlegging av anleggene sine i Bergen, Kristiansand og Sarpsborg for å få en klarhet i hvilke investeringer som kreves i fremtiden for å kunne fortsette å videreutvikle drikkevaresegmentene, opprettholde en tidsriktig maskinpark og følge med i kravene til bærekraftig produksjon.

– Hvis vi skal bli med på det grønne skiftet må vi gjøre tøffe valg og store investeringer. Fremover skal vi investere betydelige beløp for å modernisere driften og bli mer effektiv. Vi skal investere i teknologiske løsninger som tar ned forbruket av vann og energi, og begrenser utslipp. I tillegg skal vi optimere og oppgradere systemer, som vil ha en positiv innvirkning på virksomhetens samlede miljømessige avtrykk, sier administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil.

Rigges for fremtiden
Det er gjennomført en omstendelig kartlegging av produksjonsanleggene i Bergen (Hansa Bryggeri), Kristiansand (CB) og Sarpsborg (Borg Bryggerier) det siste halvåret, med bred involvering internt og med ekstern hjelp fra eksperter innen bærekraftig bryggerivirksomhet. Kartleggingsrapporten viser at samtlige anlegg har moderniseringsbehov. Flere områder er 20-30 år gamle, og investeringer må til for å møte fremtidens krav og oppnå ønsket standard.

– På grunnlag av rapporten har vi konkludert med at det skal gjøres store investeringer for å oppgradere Hansa Bryggeri i Bergen. Borg Bryggerier i Sarpsborg vil videreføre drift og her er flere investeringer til vurdering. Hva gjelder CB, ser vi dessverre ingen annen løsning enn en gradvis avvikling av produksjonen ved anlegget, sier Giil.

CB-ølet produseres i dag i et ærverdig anlegg som ble etablert for over 150 år siden. Her er det ikke tilstrekkelig med en oppgradering for å etterleve det samfunnet krever av fremtidens grønne virksomheter. Det vil medføre svært store investeringer og langvarig driftsstans for å få det gamle anlegget til en akseptabel standard.

– Jeg kan forsikre dere om at CB-merkevaren skal leve videre i mange år fremover. Dagens produksjon vil gradvis flyttes til Bergen og Sarpsborg, og vi vil se etter andre måter å sikre vår tilstedeværelse lokalt. Dette planlegges i forbindelse med fremtidig utvikling av eiendommen, eller på en annen lokasjon i Kristiansand, forklarer han.

Bryggerikonsernet har satt seg ambisiøse mål for å modernisere måten de produserer på.

– Hansa Borg skal være en komplett, langsiktig drikkevareaktør i det norske markedet. Det er både tøft og vemodig å flytte produksjonen på CB, men vi har innsett at vi på sikt vil tape både arbeidsplasser og konkurransekraft hvis ikke vi gjør noe. Ved å ta disse grepene rigger vi oss for å møte fremtiden, avslutter administrerende direktør, Lars Giil.

 

Pressebilder
Lars Giil, adm. dir. Hansa Borg Bryggerier: https://hansaborg.no/kontakt/presse/bildebank/  

Pressekontakt:
Stina Kildedal-Johannessen
Stina.Kildedal-Johannessen@hansaborg.no