Styrket norsk eierskap i Hansa Borg Bryggerier

Borg Invest øker sin eierandel i Hansa Borg Bryggerier fra 60 % til 75 % ved å kjøpe Spendrup Invests aksjepost. Fra 2002 har Borg Invest, som kontrolleres av Egenæss-familien fra Sarpsborg, eid 60 % av aksjene i Hansa Borg Bryggerier.

Danske Royal Unibrew A/S og Spendrup Invest AB har hatt poster på henholdsvis 25 % og 15 %.
 
Borg Bryggerier i Sarpsborg, som er ett av de tre bryggeriene i Hansa Borg-konsernet, har vært i Egenæss-familiens eie siden 1905. – Vi er veldig fornøyd med at vi nå fikk muligheten til å styrke vårt eierskap ytterligere, sier eierrepresentant og styreleder i Borg Invest, Hanne Egenæss Wiig. – Med store deler av den norske bryggeribransjen på utenlandske hender, ser vi verdien av å være en sterk aktør med regional forankring som representerer en kraftig motvekt til de internasjonale gigantene. Vi har samtidig glede og verdi av at vi har med oss en dansk mindretallsaksjonær til å gi internasjonalt perspektiv og inspirasjon i strategiske veivalg. Sammen med administrasjonen ser vi frem til videreutvikle sterke egeneide merker som Hansa, Borg, CB, Grevens og Olden, samt lisensmerker som Heineken, Clausthaler og Schweppes.

Administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier legger til: – Vi er selvsagt tilfreds med at Egenæss-familien grep muligheten til å styrke sitt eierskap da vår svenske minoritetseier valgte å endre sitt forretningsmessige fokus, sier Lars A. Midtgaard. Han føyer til at Borg Invest har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap og har vært villig til å investere kraftig i Hansa Borgs portefølje av merkevarer. - Dette har gitt sterke regionale og nasjonale posisjoner, og vi ser frem til å videreføre det konstruktive samarbeidet med eierne, sier Midtgaard.

Om Hansa Borg Bryggerier AS
Hansa Borg Bryggerier er Norges største norskdominerte bryggerikonsern. Selskapet har produksjonsanlegg i Bergen, Kristiansand, Sarpsborg og Stryn, og har ca 550 faste ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er selskapets viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av Heineken, Clausthaler og Schweppes. Omsetningen for 2010 endte på omlag 2,8 milliarder kroner, inkl. særavgifter.