Christianssands Bryggeri

Christianssands Bryggeri ble påbegynt i 1856 og ble overtatt av konsul Jørgen Christiansen i 1859. Han fullførte byggingen og satte i gang produksjon høsten samme år.

Siden våren 1999 har CB vært en del av Hansa Borg Bryggerier AS.  

Christianssands Bryggeri er en hjørnesteinsbedrift i Kristiansand, og har solid forankring på hele Sørlandet. CB-produkter er kjente og kjære enten de er med eller uten alkohol.  

I 2009 feiret bryggeriet 150 år og inviterte hele Sørlandets befolkning til bryggeriet for å feire. I forbindelse med jubileet ble det også produsert en jubileumsbrus og et jubileumsøl.

Høsten 2011 fikk bryggeriet bokskolonne, og tapping av CB-øl på boks ble gjort for første gang i Kristiansand. De siste årene har vi investert i nytt utstyr til bryggeprosessen, og i begynnelsen av 2015 stod en ny og fleksibel flaskelinje klar til bruk i tapperiet.

Våre CB-øl